top of page

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR SUD-5 LA CAPELLA DE LA SEU D'URGELL

Sector SUD-5 La Capella, La Seu d'Urgell

2008-2009

Encàrrec: Grup Qualitat SL.

Projecte d'urbanització en col.laboració amb Greccat SL

bottom of page