top of page

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LA COMA I LA PEDRA 

La Coma i La Pedra, Solsonès

2009-2012

Director: Jordi Romero, arquitecte

Coordinador: Andreu Marfull, arquitecte

Aprovació avantprojecte: 2009 Aprovació inicial: 3 de maig de 2010

Aprovació provisional: 18 de novembre de 2011 Aprovació definitiva 25 de gener de 2012

Publicació al DOGC: 15 de febrer de 2013

 

L’estructura urbana dins del municipi de La Coma i La Pedra es caracteritza per l’existència dels nuclis de població de La Coma i La Pedra situats al llarg de la vall del riu Cardener i els seus afluents, el complex turístic i residencial de la urbanització del Port del Comte, i l’Estació hivernal del Port del Comte, així com per l’existència d’una gran quantitat de construccions en sòl no urbanitzable, masies, ermites i d’altres edificacions, que es troben disseminades o agrupades en veïnats arreu del terme i que configuren una xarxa de camins que estructuren i vertebren el territori.

bottom of page