top of page

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) D'ISÒVOL

Isòvol, La Cerdanya

2012-2013

Redacció de l'avantprojecte.

Encàrrec: Ajuntament d'Isòvol.

Aprovació avantprojecte: 20/7/2012

bottom of page