top of page

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DEL MUNICIPI DE COPONS

Copons, Anoia

2015-en curs

Encàrrec: Diputació de Barcelona  i Ajuntament de Copons

Projecte: AAUP arquitectes. Jordi Romero, Guillem Gascón, Joana Solsona

Documentació ambiental: Laura Camprubí (Rissell)

Aprovació inicial: Març 2019

Aprovació provisional. Pendent de Text Refós

Copons és un municipi amb un gran valor patrimonial, situat al mig d'un mosaic agroforestal extraordinari. Aprovació provisional en curs.

bottom of page