top of page

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) D'ALP

Alp, La Cerdanya

2007-2010

Encàrrec: Ajuntament d'Alp

Projecte: AAUP, Jordi Romero i associats

Col·laboradors: Borja Iglesias, Oriol Xandri, Irene Viudas, Guillem Gascón (arquitectes)

Aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona el 22/12/2010.

El terme s'estén a l'obaga per la vall de la Molina des de la collada de Toses i el cim de la Tosa (2.536m) fins a la plana. A l'entrada de la vall i proper al riu d'Alp s'emplaça el nucli cap del terme, Alp, el qual ja des de principis del segle XX ha estat un destí turístic important, fonamentat per la creació de l'estació d'esquí alpí de la Molina el 1909 i posteriorment la de Masella el 1967. Un dels objectius principals del POUM és el de facilitar i potenciar el funcionament de les estacions d’esquí tot salvaguardant la qualitat d’uns espais tan fràgils des del punt de vista ambiental i paisatgístic.

bottom of page