top of page

ESTUDI PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I LA MOBILITAT INTERNA DEL BARRI DE PEDRALBES NORD, I DE REGULACIÓ DELS USOS NO RESIDENCIALS

Barri de Pedralbes, Barcelona

2004

Encàrrec: A.VV. Pedralbes Nord i Ajuntament de Barcelona.

bottom of page