top of page

PROJECTE DEL PARC DE LA VALLENSANA.

Projecte selecionat per a la V Bienal de Paisatge.

Badalona, Barcelona

2004

Encàrrec: Ajuntament de Badalona i Gestora Metropolitana de Runes, SA.

Proposta: AAUP arquiectes, Jordi Romero conjuntament amb Imma Jansana, arquitecta i Taller d'Enginyeria Ambiental SL

Restauració de la pedrera de la Vallensana.

bottom of page