top of page

PARC CENTRAL DE MATARÓ

Premi Trienal d'Arquitectura del Maresme. Obra seleccionada a la II i III edició de la Bienal Europea de Paisatge.

Mataró, El Maresme

2000

ARR arquitectes: Jaume Artigues/ Miquel Roig/ Jordi Romero

Aquesta obra ha fet realitat un projecte històric de Mataró ja expressat al Pla d'Eixample de 1878, de l'enginyer Melcior de Palau: la creació d'un espai públic central de grans dimensions amb capacitat d'estructurar el futur creixement de Mataró. El parc Central creat aleshores, de 2,7 hectàrees, s'ha vist ampliat amb la present intervenció fins a les 15,5 hectàrees finals. El desenvolupament urbanístic accelerat que ha experimentat la ciutat en els darrers anys ha situat el parc en un paper de centralitat geogràfica excepcional.

El projecte s'ha estructurat en base a tres elements, que responen a diverses forces del terreny sobre el que havíem d'actuar. Així, la cornisa és l'expressió de la tensió entre dues parts de la ciutat, la vella i la nova, tensió que també es manifesta amb contundència en la topografia, que permet crear un mirador sobre el propi parc, la ciutat i el mar. Paral·lelament, i a l'extrem inferior, el saló, o recinte firal, és el reflex de la força de l'actual límit urbà, de la seva activitat, que es resisteix a dil.luir-se en el parc sense aportar noves presències urbanes. Finalment, el camí diagonal constitueix no solament el lligam fluid entre ambdues realitats, entre el centre històric i la nova ciutat, sinó que és el vincle entre dues importants àrees verdes existents. Aquests tres elements han estat el suport d’una intervenció paisatgística que organitza el territori com a móns diferents: El recinte cívic de la Fira és tractat com un passeig de plàtans al llarg del camí de la geganta; mentre un prat amb pollancres limita el camí diagonal i un bosc mediterrani vol estendre’s més enllà dels seus propis límits.

bottom of page