ORDENACIÓ DEL CARRER GRAN I ELS JARDINETS DE GRÀCIA

Districte de Gràcia, Barcelona

1994

Districte de Gràcia, Ajuntament de Barcelona.