top of page

ORDENACIÓ DEL CARRER GRAN I ELS JARDINETS DE GRÀCIA

Districte de Gràcia, Barcelona

1994

Encàrrec: Districte de Gràcia, Ajuntament de Barcelona.

bottom of page