top of page

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM AL MUNICIPI DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR

Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental

2019-en curs

Encàrrec: Diputació de Barcelona

Projecte: AAUP arquitectes. Jordi Romero, Guillem Gascón.

a

Aprovació inicial: 2020

Aprovació provisional: 2021

Aprovació definitiva: 2021

El POUM planteja el Sector 1 amb l’objectiu de completar la urbanització de l’avinguda Alfons I i el carrer Barcelona i executar el pont sobre la Riera de Vilamajor, vial d’entrada a la població, parcialment consolidat però sense disposar de tots els serveis bàsics. El POUM preveu la redacció d’un Pla de millora urbana (PMU) i posteriorment un Projecte de reparcel·lació, que ha d’assignar els drets i deures de cada propietari dins del sector.

L’objectiu d’aquest document és establir una anàlisi i diagnosi del Sector i plantejar estratègies o alternatives de com desenvolupar-lo, establint les seves característiques fonamentals (actuacions, calendari, pressupost, pros i contres), per tal de contribuir a la presa de decisions per part del govern local de l’opció més adequada de forma prèvia a l’activació de la figura o instrument urbanístic.

L’objectiu essencial de la MPPOUM, és el de revisar els paràmetres del Sector 1 per tal que sigui viable econòmicament i permeti, en conseqüència, el seu desenvolupament urbanístic. De manera especial, ha de permetre la urbanització del carrer Barcelona i de l’avinguda Alfons I.

Un altre objectiu essencial de la MPPOUM és que aquesta determini una ordenació prou detallada i precisa perquè pugui ser d’aplicació directa, passant directament als projectes de Reparcel·lació i Urbanització sense necessitat de redactar prèviament un Pla de millora urbana.

La viabilitat del sector s’haurà de resoldre mitjançant formes de gestió senzilles i eficaces, considerant la diversitat de situacions de les parcel·les. Aquest objectiu caldrà fer-lo compatible amb el de generar una imatge urbana de l’entrada de la població més assimilable a un raval ben ordenat que no pas a un polígon obtingut per la repetició de tipus edificatoris poc adients per l’entorn en què se situen.

bottom of page