top of page

ESTUDIS PREVIS PER A LA REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE VALVIDRERA

Vallvidrera, Barcelona

2015-2016

Encàrrec: Ajuntament de Barcelona, BIMSA.

Proposta: AAUP arquiectes, Jordi Romero.

bottom of page