top of page

AVANTPROJECTE DE PLA PARCIAL DEL SECTOR EL SERRAT D'OLOT

Olot, La Garrotxa

2009

Encàrrec: Ajuntament d'Olot

Projecte: Jordi Romero i Encarna Cortés, arquitectes

 

La posició del nou barri al peu del Montsacopa, i la possibilitat de connectar amb el sistema d’espais lliures de la ciutat com una peça important d’aquest sistema, s’enfronta a la dificultat de resoldre la trobada de dos teixits urbans incapaços d’adaptar-se a la topo­grafia del sector.

Hem esmentat així els dos eixos de la nostra proposta: esdevenir un element important del sistema d’espais verds de la ciutat, i a la vegada donar una solució a la difícil sutura dels teixits urbans que envolten l’àmbit de la proposta: Hem creat un gran espai lliure de trànsit i l’hem projectat com un parc, dins del qual s’hi ha situat l’edificació del programa. Un encintat perimetral de prioritat invertida permet l’accés rodat als edificis. A partir d’aquest punt és el domini dels vianants, siguin del sector o de fora. La continuïtat entre el verd privat i el públic, i el tractament dels vials d’accés fan que tot el conjunt es pugui llegir com una unitat de paisatge urbà. Cases dins del parc, en resum.

bottom of page