PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DEL MUNICIPI DE COPONS

Copons, Anoia

2015-en curs

Encàrrec: Diputació de Barcelona  i Ajuntament de Copons

Projecte: AAUP arquitectes. Jordi Romero, Guillem Gascón, Joana Solsona

Documentació ambiental: Laura Camprubí (Rissell)

Aprovació inicial: Març 2019

Aprovació provisional. Pendent de Text Refós

Copons és un municipi amb un gran valor patrimonial, situat al mig d'un mosaic agroforestal extraordinari. Aprovació provisional en curs.