top of page

RESTAURACIÓ DE LES BATERIES ANTIAÈRIES DEL TURÓ DE LA ROVIRA.

Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà. Selecionat a la 7a Biennal de Paisatge i als Premis FAD 2012. Finalista a la XII BEAU. Silver Medal at 2013 International DOMUS Prize.

Turó de la Rovira, Barcelona

2009-2011

Encàrrec: Agència de Promoció del Carmel i entorns. Inaugurat el 27 de març de 2011

Fotos: Imma Jansana i Lourdes Jansana

 

Premis: Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2012/Seleccionat Premis Fad 2012/ Finalista a la XII Bienal española de arquitectura y urbanismo 2013 (XII BEAU)/ Awarded as Silver Medal at 2013 Domus International Restoration Prize. Ferrara (Italy).

PREMI EUROPEU DE L'ESPAI PÚBLIC URBÀ 2012 Atorgat per:

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Architekturzentrum Wien Nederlands Architectuurinstituut The Architecture Foundation Cité de l'Architecture et du Patrimoine Museum of Finnish Architecture Deutsches Architektur Museum

La proposta es basa en la conservació del conjunt de les restes de les bateries i d’aquelles altres corresponents a la posterior ocupació per les edificacions il.legals, sempre que siguin compatibles amb les restes de les estructures de defensa militar. També es mantenen els camins d’accés actuals, amb excepció de l’accés des del carrer de Marià Lavèrnia, que permetrà accedir a l’espai central de les bateries i que estarà dotat dels elements d’urbanització necessaris per al seu ús públic.

A banda de les pròpies instal·lacions de les bateries, és a dir, de les bases per a la ubicació de les armes pesants antiaèries i de les construccions al seu servei, com els dormitoris, armers, etc, són els murs de contenció els que de manera més palesa mostren les marques de les successives ocupacions del turó. Aquests murs han estat al servei de l’activitat agrícola del turó, com ho van estar després per a l’activitat de defensa i finalment de l’ocupació d’habitatge autoconstruït. La intervenció als murs es limita a la reha­bilitació dels existents, o a la seva substitució quan l’estat de degradació o la seva capacitat mecànica no permetien la seva conservació. L’aprofitament de la pedra procedent dels rebaixos permetrà la seva reutilització en les tasques de reconstrucció dels murs.

El tractament dels paviments també és conservador. S’han mantingut les característiques dels paviments existents, com és el cas del camí que condueix des del carrer de Labèrnia fins a Muhlberg, que es refà amb el material original. L’únic paviment de nova construcció és el de l’accés principal, que condueix des del carrer de Marià Labèrnia fins a l’esplanada de les bateries.

Pel que fa a les escales, el criteri ha estat de mantenir-les en el seu estat actual, considerant que són un element més de les traces de les ocupacions del turó, i la seva intervenció s’ha limitat a la creació de baranes, que poden ser d’acompa­nyament (en els punts sense desnivell apreciable) o de pro­tecció en els altres casos.

bottom of page