top of page

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES ÀREES RESIDENCIALS DE L'ALT PENEDÈS I EL GARRAF

Alt Penedès i El Garraf

2008

Encàrrec: Institut Català del Sòl

Aprovat inicialment per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 25 de setembre, publicat al DOGC núm. 5238, de 17 d'octubre de 2008.

Aprovat provisionalment el dia 13 de maig de 2010. Aprovat definitivament per la CUC el 18 de juny de 2010.

bottom of page