top of page

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE LA CERDANYA: Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Meranges, Montellà-Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Riu de Cerdanya i Urús.

La Ceranya

2005-2010

Directors del projecte: Jordi Romero i Imma Jansana, arquitectes

Aprovació provisional: 27 abril de 2010.

Aprovació definitiva per la Comissió d'urbanisme de Catalunya: 18 de juny de 2010.

Aprovació per la CUC del Text refós: 12 de novembre de 2010 Publicació: DOGC 14 de gener de 2011

Cordinadors: Oriol Xandri (2005-2006) Borja Iglesias (2006-2010)

Col·laboradors: Limonium SLP, medi ambient, Marçal Tarragó, economista, Maurici Anglarill, advocat, Greccat SL, mobilitat.

La redacció d’un pla d’aquestes característiques és una experiència professional única per a qualsevol urbanista: un territori excepcional de 500 kilòmetres quadrats, 12 municipis i més de 80 nuclis de població, amb una important pressió urbanística que amenaçava seriosament la qualitat ambiental i la sostenibilitat d’aquesta comarca.

El nostre pla va coincidir en el temps amb la redacció del Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran (PTPAPA), i també amb el Pla director de la Cerdanya. L’entrada en vigor d’aquests plans quan els treballs del POUPM estaven molt avançats va suposar un important endarreriment i sobreesforç per part nostra.

El Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal (POUPM) ha de ser un instrument que complementi el Pla Territorial, però que alhora reequilibri, articuli i mantingui vius els municipis de la comarca. El POUPM, a més, ha de ser un instrument que proposi estratègies de concertació entre els agents públics i els privats, tant pel que fa a les actuacions de protecció, gestió i ordenació del paisatge, com per incidir en el manteniment dels valors ambientals de les àrees especialment sensibles que conformen el sòl urbà i algunes àrees de nou creixement.

El POUPM, sense contradir el macroesquema polar del PTPAPA, ha de redistribuir i reequilibrar de forma articulada, seguint els vectors del territori i la seva capacitat portant, les activitats i l’habitatge sostenibles del territori. Això solament és possible amb un Pla que elevi l’anàlisi i la proposta a l’escala de tots els indrets i nuclis de la comarca, petits o grans. El canvi d’escala del Pla permet aquesta reinterpretació en el marc dels grans objectius del PTPAPA.

bottom of page