top of page

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLÍVIA

Llívia, La Cerdanya

2007

Aprovació de l'avantprojecte: 31 d'agost de 2012. Aprovació provisional: 2017.

Coautoria POUM: Borja Iglésias

Aquest municipi, amb la particularitat de ser l’únic enclavament de l’Estat dins d’un altre territori sobirà, manté un pes específic dins la comarca de la Cerdanya com a paradigmàtic exemple de territori transfronterer i com a polaritat funcional. En aquest sentit, la seva condició de territori físic i emocionalment autònom el va portar a tramitar el seu propi POUM desvinculant-se de la redacció del Pla de la Cerdanya en el que hi figurava en un primer moment. Aquest fet, unit a les particularitats morfològiques del paisatge natural i urbà del municipi esdevingueren en qüestions de primer ordre a l’hora de vehicular els objectius d’un desenvolupament sostenible i alhora amb el màxim de respecte a una identitat territorial tan marcada com arrelada al subconscient.

bottom of page