top of page

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE BELLVER

Bellver, La Cerdanya

2012-2013

Encàrrec: Ajuntament de Bellver

Aprovació de l'avantprojecte: 31 d'agost de 2012. Aprovació provisional: 2017.

Coautoria POUM: Borja Iglésias

El terme municipal de Bellver de Cerdanya suposa en extensió pràcticament la cinquena part de la superfície de la comarca i el segon municipi, darrera Puigcerdà, en nombre d’habitants, repartits de manera desigual entre el nucli urbà de Bellver i els setze nuclis restants que estructuren el territori. El pes d’aquest municipi dins la comarca el va portar a tramitar el seu propi POUM desvinculant-se de la redacció del Pla de la Cerdanya en el que hi figurava en un primer moment. El repte de permetre alhora el desenvolupament sostenible de cadascun dels petits nuclis dins el territori municipal i la potenciació del nucli de Bellver a nivell comarcal varen ser dos dels principals objectius a assolir pel POUM.

bottom of page