top of page

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) D'AVIÀ

Avià, Berguedà

2007-2008

Aprovat definitivament per la Comissió d'urbanisme de la Catalunya central el dia 21 de setembre de 2010.

Aprovació del Text refós per la CUCC el dia 26 de gener de 2011.

bottom of page