top of page

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA (PGOU) DE EL CAMPELLO

El Campello, Alacant

1984-1986

Encàrrec: Ajuntament del Campello

Aprovació definitiva: 29/07/1986

bottom of page