top of page

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE MONCADA I REIXAC

Moncada i Reixac, Barcelona

2014-2017

Encàrrec: Ajuntament de Moncada i Reixac

Projecte: AAUP arquitectes

Aprovació definitiva: 2016

El treball contempla la catalogació d'aproximadament 35 edificacions en sòl no urbanitzable, la majoria dins del Parc Natural de la Serralada de Marina. El Pla especial identifica les masies, cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, i altres edificacions que compleixen les característiques de l'article 47 de la LUC, establint-ne les condicions reguladores d'edificació i d'ús.

bottom of page