MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM AL MUNICIPI DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR

Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental

2019-en curs

Encàrrec: Diputació de Barcelona

Projecte: AAUP arquitectes. Jordi Romero, Guillem Gascón.

a

Aprovació inicial: 2020

Aprovació provisional: en curs