top of page

CONCURS CENTRE DIRECCIONAL DEL PRAT NORD 

Premiat amb una menció especial del jurat.

Prat Nord, Baix Llobregat

2008

Menció del jurat del concurs de projectes.

AAUP Jordi Romero i associats SLP/ JDVDP Jansana/de la Villa/de Paauw/ H+N+S Landschapsarchitecten bv/ Jaume Artigues/ Jordi Henrich

Aquest projecte és el resultat de la col.laboració del nostre estudi amb l’equip holandès de paisatgisme H+N+S Lands­chaps­architecten dirigit per en Lodewijt van Nieu­wen­huij­ze, amb l’equip dirigit per l’Imma Jansana (JDVDP), i també amb els arquitectes Jordi Henrich i Jaume Artigues.

Essencialment, aquesta peça urbana és l’eixample del Prat. No proposem un centre direccional amb inserció d’habitatges. Proposem l’eixample del Prat amb funcions -–integrades i compatibles— de polaritat terciària d’abast local i metropolità.

El projecte parteix del reconeixement i integració dels elements del paisatge agrari encara existents: camins, sèquies, canals, masies, elements que no solament conserva sinó que els transforma en elements generadors de la trama urbana del nou eixample. Així, podem parlar d’una estructura urbana amb una doble matriu. D’una banda, una matriu històrica, agrària, en la qual la traça de les sèquies esdevé essencial, a més dels camins que resolen el vincle amb el sòl agrícola, o dels espais vinculats a les masies, que es tracten com a espais lliures que puntuen la trama, sempre vinculats al sistema d’equipaments comunitaris. En general, aquests elements: sèquies, camins... creen les traces diagonals de la trama. Després, una matriu geomètrica en sentit aproximadament est-oest és configurada per la directriu del nou Passeig de la Gran via, que confereix l’ordre necessari per al traçat del nou eixample. La superposició d’usos és un dels elements fonamentals de la proposta. La complexitat urbana derivada d’aquesta superposició, juntament amb la continuïtat, i amb la necessària densitat, són els factors que poden garantir l’indispensable nivell d’urbanicitat d’aquest nou sector.

bottom of page