top of page

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS JARDINS DE CAN FERRER

Districte de Gràcia, Barcelona

2017-2018

Encàrrec: Ajuntament de Barcelona. BIMSA.

Proposta: AAUP arquiectes, Jordi Romero i Guillem Gascón

Els punts de partença del projecte han estat els del domini de la vegetació per sobre d’altres consideracions, la necessitat de trencar la geometria simple dels límits parcel·laris creant un model autònom, orgànic, amb capacitat de constituir espais de repòs, lectura i conversa vertebrats per recorreguts que permetin les diverses visions dels espais. En aquesta doble geometria s’hi han incorporat aproximadament les traces dels parterres encara parcialment existents, i se n’ha creat un de nou, de major dimensió, equilibrant aproximadament l’espai verd amb el d’estada i passeig en el conjunt de l’actuació, en una relació aproximada de 50/50.

Innaguració de la primera fase dels jardins al juliol de 2018.

bottom of page