URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT JOSEP ORIOL

Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

2009

Encàrrec: Greccat

Proposta: AAUP arquiectes, Jordi Romero.