URBANITZACIÓ DEL CARRER MODOLELL

Sant Gervasi, Barcelona

2008-2009

Encàrrec: Greccat

Proposta: AAUP arquiectes, Jordi Romero.