PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DEL REMEI

Bolvir, La Cerdanya

2016-2017

Projecte: AAUP arquitectes; conjuntalent amb Jaume Artigues, arquitecte

Encàrrec: Privat

 

El PEU no proposa la creació de noves edificacions dins de l’àmbit del pla especial, l’ordenació es limita a regular les actuacions de petit abast, siguin de reforma o canvi d’ús de les construccions existents, siguin d’implantació de construccions auxiliars al servei dels usos existents o bé siguin de millorar la relació de les construccions existents amb el seu entorn paisatgístic.

AAUP arquitectes SLP

Carrer Còrsega 594, 1er 4a, 08025 Barcelona

Tel: +34 933 105 413   [email protected]