DOCUMENTS DE PLANEJAMENT DERIVAT I PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA PP1 LA PLANA, DEL MUNICIPI DE SITGES

Sitges, Garraf

2008

Encàrrec: Incasol i PTOP. Maig de 2008

Col.laboradors: TACER TECNICS SL, Maurici Anglarill.

Coordinador AAUP: Andreu Marfull.

AAUP arquitectes SLP

Carrer Còrsega 594, 1er 4a, 08025 Barcelona

Tel: +34 933 105 413   [email protected]