PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA OLIMPO

Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès

2004

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Col.laborador: Enginyeria Greccat, SL.