Bellaterra, Cerdanyola del Vallès

2021

Encàrrec: Privat

Projecte: AAUP arquitectes, Jordi Romero

La divisió de la parcel·la original per permetre la construcció d'un altre habitatge al tram sud, genera la necessitat de dotar d'un nou accés l'habitatge existent.