PLA DE MILLORA URBANA DE LA COLÒNIA ARQUERS AL MUNICIPI DE CARDONA

Cardona, Bages

2020-en curs

Encàrrec: Diputació de Barcelona

Projecte: AAUP arquitectes. Jordi Romero, Guillem Gascón.

a