PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR DE CAN TRAVER A BIGUES I RIELLS

Can Traver, Bigues i Riells

2008-2018

Encàrrec: Ajuntament de Bigues i Riells

Projecte: AAUP arquitectes

Aquesta modificació pretén adequar el desenvolupament urbanístic en un marc de contenció del creixement, i d'una altra banda, preveure una correcta regulació, formalització i integració de les activitats terciàries vinculades a la masia de Can Traver.

AAUP arquitectes SLP

Carrer Còrsega 594, 1er 4a, 08025 Barcelona

Tel: +34 933 105 413   [email protected]