AVANTPROJECTE DE PLA PARCIAL DEL SECTOR EL SERRAT D'OLOT

Olot, La Garrotxa

2009

Encàrrec: Ajuntament d'Olot

Projecte: Jordi Romero i Encarna Cortés, arquitectes

 

La posició del nou barri al peu del Montsacopa, i la possibilitat de connectar amb el sistema d’espais lliures de la ciutat com una peça important d’aquest sistema, s’enfronta a la dificultat de resoldre la trobada de dos teixits urbans incapaços d’adaptar-se a la topo­grafia del sector.

Hem esmentat així els dos eixos de la nostra proposta: esdevenir un element important del sistema d’espais verds de la ciutat, i a la vegada donar una solució a la difícil sutura dels teixits urbans que envolten l’àmbit de la proposta: Hem creat un gran espai lliure de trànsit i l’hem projectat com un parc, dins del qual s’hi ha situat l’edificació del programa. Un encintat perimetral de prioritat invertida permet l’accés rodat als edificis. A partir d’aquest punt és el domini dels vianants, siguin del sector o de fora. La continuïtat entre el verd privat i el públic, i el tractament dels vials d’accés fan que tot el conjunt es pugui llegir com una unitat de paisatge urbà. Cases dins del parc, en resum.

AAUP arquitectes SLP

Carrer Còrsega 594, 1er 4a, 08025 Barcelona

Tel: +34 933 105 413   [email protected]